Reiki-Touch+

Op naar de 4e en 5e Dimensie

4e Dimensie

Op naar de 4e en 5e dimensie

Je staat op het punt een grote identiteitsverandering door te maken!

De aarde draait binnen een enorm elektromagnetisch veld. Vanuit het universum bereikt steeds meer energie onze aarde waardoor de trillingsfrequentie van deze wereld in rap tempo toeneemt. Voor iedereen is het van belang dat jij je afstemt op de trillingsfrequentie van de aarde. Op dit moment leven al een aantal mensen in de 4e en/of 5e dimensie. De huidige 3e dimensie loopt ten einde en of je het nu leuk vindt of niet, ook jij komt uiteindelijk terecht in de 5e dimensie. Daar heerst een hogere trillingsfrequentie en dus zul jij je ook willen afstemmen op die frequentie.

De weg ernaartoe kan voor iedereen verschillend zijn. Als je meegaat met de stroom dan ondervind je nauwelijks ongemakken, verzet je jezelf dan maak je het jezelf vrij lastig en ongemakkelijk. Onderstaand een korte opsomming van wat je te wachten kan staan als je niet meebeweegt en mag je je voorbereiden op deze uiteenlopende ascensie verschijnselen:
– Duizeligheid
– Misselijkheid
– Evenwichtsstoornissen
– Hartkloppingen
– Angsten
– Drukkend gevoel op de borst
– Hoofdpijn
– Vergeetachtigheid
– Vermoeidheid
– Gejaagd gevoel
_ Oorsuizen
– enz.

Bij Reiki-Touch+ kunnen we je helpen om je weg naar de 5e dimensie te vergemakkelijken. Die weg bestaat uit bewustwording en inzichten in je huidige 3e dimensie leven via de 4e dimensie naar de 5e dimensie. De stop in de 4e dimensie zal van korte duur zijn en is wel noodzakelijk.

Behalve bewustwording is dus ook je eigen trillingsfrequentie van belang. Die mag, of beter gezegd moet, gelijke tred houden met de Schumann resonantie van de aarde.

Wil je meer weten, maak dan even een afspraak.

Verhoogde Schumannresonantie

Wat gebeurt er in het heelal.

Nu ruim 10 jaar geleden is de trilling van onze aardse planeet toegenomen. We spreken dan over de Schumann resonantie. Dat gaat maar beetje bij beetje en toch heeft die verhoging direct te maken met je welzijn. Bovendien kent ook onze aarde zijn ‘jaar’-getijden. Die seizoenen duren wat langer (ca. 2000 jaar). Betekent dat ons absolute noorden in de Noordpool ook iets naar het oosten verschoven is. En dat heeft op de erg lange duur (langer dan diverse generaties leven) invloed op ons klimaat.

Terug naar de energietrilling. Deze stijgt sinds 2012 en dat merken niet alleen de mensen ook alle dieren en plantaardige gewassen zijn hier gevoelig voor. Bij de mens kan zich dat bijvoorbeeld uiten in halsstarrigheid, kwaadheid, je niet lekker voelen of ziek worden, hoofdpijn, stress, angst, concentratieverlies enz.

Gelukkig kun je daar iets aan doen. Je hebt vast wel eens gehoord van de term ‘go with the flow’ oftewel ga met de stroom mee.

Wanneer we ons afstemmen op de Schumann Resonantie betekent dit dat we in harmonie zijn met Moeder Aarde. De gevolgen van de Schumann Resonantie brengen ons rust, het vermogen te genezen, balans tussen de linker- en rechterhersenhelft en bescherming tegen schadelijke stralingen. Je kunt, ook bij Reiki Touch+, bewust oefeningen doen en zienswijzen veranderen om mee te drijven op de stroom. Doe je niets en ga je je er tegen verzetten dan wordt je leven er zeker niet beter op.

Ook vindt er een verschuiving plaats in dimensie waarin wij allemaal leven. Dit is nu de 3e dimensie en de 4e en 5e dimensie staan op je te wachten. Om die overstap te maken is het een vereiste dat je energietrilling toeneemt en gelijk wordt met de trilling in de 4e, en daarna in de 5e dimensie. Je kunt de 4e dimensie zien als een tijdelijke trap naar de 5e dimensie. Het doel mag de 5e dimensie zijn.

Wat is resonantie

Resonantie is het verschijnsel dat een voorwerp mee gaat trillen met een van buitenaf opgelegde trilling (een gedwongen trilling). De frequentie waarmee een voorwerp uit zichzelf trilt wordt eigenfrequentie genoemd. Resonantie is maximaal als de eigenfrequentie en de van buiten opgelegde trilling gelijk zijn.

De integratie van de Schumann Resonantie biedt o.a. de volgende mogelijkheden:

  • Het activeert het zelf genezend vermogen
  • Het biedt bescherming tegen straling en andere ongewenste frequenties
  • Het activeert de cellen en restaureert het DNA
  • Het lost blokkades op en biedt nieuwe inzichten en mogelijkheden
  • Het is het beste middel tegen mind-control en intimidatie
  • Het verbindt de linker- en rechterhersenhelft
  • Het herstelt de oorspronkelijke verbinding tussen de aarde en de kosmos

Waarom is resonantie belangrijk?

Waarom is dit zo belangrijk? Resonantie laat ons zien hoezeer we met elkaar in verbinding staan, hoe je daardoor wordt meegenomen in gevoelens en gedachten, en welke rol je zelf kunt hebben om je niet mee te laten slepen, en zelf een inspirerend gebied van resonantie te zijn.

Wat doen frequenties met je lichaam?

Een lage frequentie geeft bijvoorbeeld vermoeidheid en drukte in je hoofd. Een hoge frequentie daarentegen zorgt voor energie en een tevreden gevoel. Wist je dat ego ons vaak beperkt op weg naar een hoger bewustzijn?

Schumann resonantie

Het natuurlijke hartritme van Moeder Aarde wordt ook wel de Schumann Resonantie genoemd. Als je op deze trillingsfrequentie bent afgestemd voel je je ontspannen, afgestemd, uitgelijnd en in harmonie en balans met jezelf, de Aarde en de Kosmos.

We leven in een bijzonder tijdperk.

Een tijdperk waarin we de afgelopen jaren steeds meer elektromagnetische pieken, zonnestormen en vlammen, lichtcodes en downloads ervaren. Deze energetische pieken kunnen je op energetisch, fysiek, emotioneel en mentaal niveau behoorlijk door elkaar schudden…

De impact van deze frequentie pieken zorgen ervoor dat je steeds hogere frequenties kunt gaan belichamen. Door o.a. deze energetische pieken gaat je frequentie geleidelijk aan steeds verder omhoog, wat een diepgaande innerlijke transformatie teweeg zal brengen. Door dit transformatieproces zal je steeds bewuster worden van oude pijnstukken, uit dit en uit voorgaande levens.

Daarnaast kan dit proces gepaard gaan met uiteenlopende ascensie verschijnselen:

– Duizeligheid
– Misselijkheid
– Evenwichtsstoornissen
– Hartkloppingen
– Angsten
– Drukkend gevoel op de borst
– Hoofdpijn
– Vergeetachtigheid
– Vermoeidheid
– Gejaagd gevoel
– enz.

We reizen steeds verder het Gouden Tijdperk in

Wat maakt dat de laatste maanden de energetische pieken zich steeds heftiger manifesteren, maar ook de frequentie steeds meer toeneemt. De ‘pauze’ tussen deze pieken lijken ook steeds korter te worden.

Dit proces vraag van jou dat jij jezelf steeds meer gaat uitlijnen met Moeder Aarde, Jezelf en de Kosmos, zodat de ascensie verschijnselen en innerlijke transformatieprocessen die je kunt ervaren gemakkelijker kunnen doorstromen.

Op het moment dat je bewust bent van de energetische pieken, heb je een keuze… Je gaat ertegen in gevecht óf niet. Dit proces vraagt van je dat je de frequenties steeds meer door je heen kunt laten stromen, zonder er weerstand tegen te bieden. Blijf bewust aanwezig, in verbinding met jezelf, laat het gebeuren.

Hoe kun je jezelf hierin ondersteunen:


– Drink voldoende water
– Zorg voor voldoende rust en ontspanning
– Doe aan yoga, mediteer of luister naar muziek
– Ga regelmatig de natuur in (probeer dit ook eens op blote voeten)
– Luister naar je lichaam
– enz.

More to explorer

Jouw woorden

Jouw woorden dreunen hard en ver door! Woorden zijn ongelofelijk krachtig. Zij weerspiegelen meer dan

Aquarius tijdperk

Aquariustijdperk tussen 2009 en 2024 Blik januari 2024 In 2009 schreef ik een stuk proza

Astraal Wandelen

Wanneer reis je astraal? Je maakt zonder dat je het weet heel vaak astraal reizen.

Mineralen en Edelstenen

Edelstenen en mineralen Duizenden jaren lang waren de helende stenen het domein van de medicijnman